Stichting Gambian Future Fund zet zich in voor de kinderen in en rond de stad Tanji in The Gambia.

Stichting Gambian Future Fund is opgericht met het oogmerk de bevolking in en rond de stad Tanji een beter perspectief te geven, door voor basisscholing, een voedselvoorziening, een betere gezondheidszorg en een betere watervoorziening  te zorgen.

De aandachtsgebieden

De 4 aandachtsgebieden zijn: Onderwijs, Voedsel, Gezondheid en Water & Sanitair.
Alle projecten zijn gericht op het realiseren van duurzame oplossingen in de strijd tegen de armoede. Oplossingen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de bevolking in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.
De projecten dienen tevens een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Millennium Doelstellingen van de Verenigde Naties.

 

Goed onderwijs helpt honger en armoede bestrijden…

 

Voldoende en juiste voeding maken kinderen minder vatbaar voor ziektes

 

Een gezond kind is in staat om te leren…

 

Schoon drinkwater draagt bij aan de gezondheid…

Geen overheadkosten

Donaties en giften aan de Stichting Gambian Future Fund komen voor 100% ten goede aan de projecten. Bestuursleden zijn onbezoldigd. Kosten van de controlereizen worden door de bestuursleden zelf betaald.

Lokale partijen nemen ook eigen verantwoordelijkheid

In Gambia is de armoede groot. Overheden doen wat zij kunnen doen en onze ervaring is dat ook de scholen en ouders zo goed mogelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Echter, dat wat zij zelf kunnen doen, is bij lange na niet genoeg om de faciliteiten op het gebied van Onderwijs, Voeding, Gezondheid en Water & Sanitair te realiseren en te onderhouden.

Werkwijze

Stichting Gambian Future Fund geeft alleen steun indien de lokale partijen actief meewerken aan de realisatie van de door hen gedefinieerde prioriteiten en er vervolgens alles aan doen de projecten in stand te kunnen houden.
Lees meer