Mei 2013
Deze maand stond in het teken van de TLBS Mothers Club Garden.
De Okra kreeg een ziekte. Mr. Gaye was er te laat bij om de Okra nog te redden. Ook de tomaten kregen een ziekte en waren niet meer te redden. De kool, kereng kereng, bitter tomato, bonen, zoete peper, aubergine en uien doen het goed. Er werd voor het eerst geoogst. De oogst werd verkocht en Facuru hielp 3 vrouwen van de Mothers Club Garden Committee een bankrekening te openen. De verkoopopbrengst werd op de bankrekening gestort.
De lege groentebedden werden opnieuw beplant, dit keer met tomaten, uien en spinazie.
Ondanks de afstand hebben we een en ander goed aangevoeld. Gebleken is dat de moeders niet teveden waren over NAWFA, erger nog, ineens vertelden ze dat zij in het verleden met NAWFA van doen hadden en toen ook al gestopt waren omdat men niet tevreden was. En dat terwijl ze in Januari hadden kunnen kiezen voor Concern Universal. We hebben doorgevraagd, uiteindelijk bleek dat men niet tevreden was omdat mr. Gaye op een door de weekse dag kwam terwijl zij dan niet konden. We hebben de moeders via Facuru te verstaan gegeven dat onderwijs altijd overdag en door de week plaatsvindt, dat van hun verwacht wordt de lessen bij te wonen en als ze dat niet doen wij het pilot programma stop zetten. Daarnaast hebben wij het functioneren van mr. Gaye ter sprake gebracht. Hij had dit gedrag van de moeders direct moeten melden en nooit het werk zelf mogen doen. In overleg met Facuru en de moeders is besloten niet verder te gaan met NAWFA. Facuru gaat op zoek naar een vervanger.