Alkali
De Alkali is te vergelijken met onze burgemeester echter met dit verschil dat de Alkali niet gekozen wordt, maar de functie van vader op zoon wordt overgedragen.
Van de Alkali wordt verwacht dat hij zijn gemeente ontwikkelt. Hij wordt bijgestaan door enerzijds een Council of Eldest en anderzijds de Village Development Committee.

 

ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling; een kwalificatie van de belastingdienst op basis waarvan particuliere en zakelijke donaties fiscaal voordeel genieten.

 

Bwiam
Bwiam is een dorp in the Foni Kansala District in de Westerse Regio van Gambia, ca. 100 km. van Banjul. Bwiam ligt in het gebied van de Bintang Bolong, dit gebied is een ornithologisch paradijs. Vogelliefhebbers komen hier extra aan hun trekken. Uitgestrekte mangrovemoerassen omzomen de Bolong, die zich uitstrekt tot in Senegal.
Lokale agrarische producten zijn rijst, mais, vis, noten en verschillende soorten fruit.
Historisch gezien was Bwiam ooit een belangrijk regionaal handelscentrum. De handelshistorie verklaart de multi- etnische karakter van het dorp: Jollas, Wolof, Mandinkas e.a. zijn aanwezig. Het plaatse heeft enkele duizenden inwoners, maar ´´Greater Bwiam´´ heeft ca. 10.000 inwoners die in ca. 400 compounds leven.
Faciliteiten zoals schoon drinkwater, elektriciteit, moderne landbouw werktuigen zijn voor vele families niet beschikbaar. Op het gebied van onderwijs beschikt Bwiam over een Nursery school, Lower- and Upper Basic school en een Senior school. Voorts een ziekenhuis, een visverwerking fabriek en een landbouw training centrum.

 

Bwiam Community Lodge
De lodge is een ´full- service´ lodge, die met behulp van financiering door de Ding Ding Bantaba Child- and Familysupport Association (onderdeel van Christian Children Fund Gambia) tot stand gekomen.
De lodge is gebouwd om inkomen te genereren voor de ontwikkelingsprogramma´s die bijdragen aan het welzijn van de kinderen.
De lodge geeft de gast het gevoel deel uit te maken van de ´´community´´ door de gasten persoonlijk te verwelkomen en hen een wandeling door het plaatsje, ontmoetingen met inwoners en bezoek aan scholen aan te bieden. Daarnaast worden  guided  ´´fishing- or birdwatching´´ trips aangeboden.
De lodge beschikt over 21 slaapkamers met kleine badkamer waarin vaste wastafel, douche en toilet en faciliteiten als internet en satelliet TV.
De winst van de lodge komt geheel ten goede aan het fonds van de Village Development Committee en komt daarmee aldus geheel ten goede aan de gemeente.
www.bwiamlodge.com

 

Bwiam Onion Farm
De uienteelt in Bwiam werd opgezet als een cooperatie van vrouwelijke telers. Daarvoor namen de vrouwen wel individueel deel aan de landbouw, maar ze konden op die manier niet genoeg inkomen verwerven om hun gezin te onderhouden. Om die reden kregen ze uit het bezit van de gemeenschap een stuk land toegewezen. Zo werd het beschikbare land onderverdeeld in individuele stukken voor alle deelnemende vrouwen. De vrouwen kopen gezamenlijk zaden en kweken die op, houden een deel van de oogst voor eigen gebruik en verkopen de rest samen op de plaatselijke markt. De uien farm heeft voor inkomen voor de vrouwen gezorgd met als gevolg dat zij voor schoolgelden niet langer afhankelijk zijn van de ontwikkelingsorganisatie CCF.

 

 Child Development Program
Omdat vele kinderen na de verplichte Lower- en Upper Basic School niet naar de Senior School kunnen (onvoldoende plaatsen beschikbaar, niet geschikt of te duur) dreigen vele 15-18 jarigen tussen wal en schip te raken. Om te voorkomen dat deze ‘’school- dropouts’’ het slechte pad opgaan of voortijdig zwanger raken, wordt in overleg met de lokale autoriteiten speciaal voor hen een programma ontwikkeld.
Voor Tanji zijn 2 programma´s in voorbereiding, t.w.
1. Football Academy
2. Will for Skill Centre


Community

Een gemeente. Iedere gemeente bestaat uit meerdere wijken (wards). Iedere wijk (ward) bestaat uit meerdere ‘’compounds’’.


Community Lodge
Een lodge die gebouwd is om inkomen te genereren voor de programma´s die bijdragen aan het de ontwikkeling en welzijn van de kinderen.
De lodge geeft de gast het gevoel deel uit te maken van de ´community´ door de gasten persoonlijk te verwelkomen en hen een wandeling door het plaatsje, ontmoetingen met inwoners en bezoek aan scholen aan te bieden. Daarnaast worden  guided  ´fishing- or birdwatching´ trips aangeboden.
Een dergelijke lodge beschikt over meerdere slaapkamers met een kleine badkamer waarin vaste wastafel, douche en toilet.
De winst van de lodge komt geheel ten goede aan het fonds van de Village Development Committee en komt daarmee aldus geheel ten goede aan de gemeente.


Community Market
Zoals bij veel Afrikaanse gemeenschappen vervult de markt een centrale economische en sociale rol in een dorp. Zeer vaak is deze markt erg klein en is de locatie niet echt strategisch. In dergelijke situaties kan de markt door ontwikkelt worden ten behoeve van het verkrijgen van meer inkomsten en realiseren van een grotere sociale rol.
Een duurzame oplossing ziet er als volgt uit :

 1. de organisatie van de marktgroep- kofu- dient verstevigd te worden, waarbij een bestuur van marktvrouwen de markt zou moeten leiden
 2. er moet een spaarsysteem – ocusu; een roulerend systeem waarbij alle leden iedere week een vast, klein geldbedrag voor de pot doneren en iedere week een van de leden de inhoud van die pot krijgt voor eigen gebruik – komen, met iedere dag van iedere verkoper een vast geldbedrag in het marktfonds. Wekelijks wordt dan een deel van dit fonds aan een van de verkopers gegeven voor individueel gebruik zoals bijvoorbeeld schoolgeld of voedsel, en het resterende deel gespaard wordt voor onderhoud en toekomstige ontwikkelingen of het wordt gebruikt om microkredieten te geven aan leden van de groep
 3. het verplaatsen van de markt naar een strategischer punt in het dorp,
  direct aan de nationale hoofdweg
 4. investeren in een dakconstructie zodat de verkopers beschermd worden
  tegen zon en regen
 5. bij hele proces de nadruk blijven leggen op plaatselijk eigendom
 6. aanleg van opslagplaatsen, sanitair en ruimte voor moeders met kleine
  kinderen

Hoewel het spaarsysteem een enorme steun in de rug is van het eigenaarschap, brengt het spaarsysteem van de marktverkopers niet direct voldoende op om de markt in zijn eigen middelen te laten voorzien. Daarom zijn fondsen van VDC plus fondsen van andere partijen (tijdelijk) nodig om het gespaarde aan te vullen.


Compound
Een ‘’compound’’ is de kleinste leefgemeenschap in Gambia, ze bestaat uit diverse gezinnen, met aan het hoofd de oudste man. Deze oefent daadwerkelijk gezag uit en is verantwoordelijk voor alles wat er binnen zijn ‘’compound’’ afspeelt.

Over het algemeen leven in een ‘’compound’’ families van dezelfde afstamming, de ‘’compound’-eldest’’ is vaak de vader van de families binnen de ‘’compound’’, of de oudste zoon.
Meerdere ‘’compounds’’ vormen een wijk. Uit deze wijk kiezen de bewoners een bewoner die hen in de Village Development Committee vertegenwoordigt.

In iedere ‘’compound’’ zorgt men ook voor elkaar en wordt er veel met elkaar gedeeld. Vrouwen koken dagelijks de maaltijd en men eet in groepjes – de kinderen, de mannen en de vrouwen- uit één schaal.  Soms heeft een ‘’compound’’ ook ergens een stukje grond waar groente, fruit en/of rijst wordt verbouwd voor eigen gebruik.


Council of Eldest
Is een adviesorgaan van de Alkali en de VDC. De leden zijn de oudste inwoners. Zij worden gekozen door de bevolking. Iedere wijk kiest één vrouw en één man.
De Council of Eldest in Tanji bestaat uit 11 personen.


De-worming Program
Aan het begin van het schooljaar blijken kinderen vaak last te hebben van wormen, veelal veroorzaakt door te weinig of verkeerde voeding tijdens de zomervakantie.
Onder toezicht van een arts wordt vaak een ontwormingskuur voorgeschreven.
Momenteel ontbreekt het nog aan een duurzame oplossing voor het bekostigen van de ontwormingskuur, terwijl tegelijkertijd het verstrekken van het medicijn wel noodzakelijk is.
Vooruitlopend op een duurzame oplossing die meer inkomsten moet genereren, zijn donaties voor de jaarlijkse ontwormingskuur nodig.
Doneer hier


Education Trust Fund Account
Een spaarrekening van ouders ten behoeve van het schoolgeld voor de kinderen.
Ouders worden gestimuleerd zo vroeg mogelijk een dergelijke spaarrekening bij één van de commerciële banken te openen. Ouders dienen wekelijks of maandelijks een inleg te storten.
 

Enlightning Program
Dit programma voorziet in een elektriciteitsvoorziening voor een huiswerkruimte, waarmee tegelijkertijd een faciliteit voor onderwijs aan ouderen ontstaat ter bestrijding van het analfabetisme.

Omdat het in de regel vroeg donker is en elektriciteit in de compounds ontbreekt, kunnen kinderen vaak het huiswerk niet maken. Door op een voor schoolgaande kinderen strategisch goede locatie een voorziening te treffen voor elektriciteit verkrijgt de ´´community´´ een huiswerkruimte. Meestal is de meest aangewezen locatie de school zelf, echter in het geval de school een regionale functie heeft en de kinderen na school een lange weg naar huis te lopen hebben, is een locatie per ´´community´´, zoals bijv. een ´´daycare´´ centrum, de beste oplossing.
Elektriciteit kan verkregen worden door het aanleggen van een solar systeem en/of een aansluiting te verzorgen met de nationale leverancier NAWEC.
De huiswerkbegeleiders zijn leraren die op basis van een rooster worden ingezet.
Daarnaast kunnen cursussen gegeven worden aan ouderen; gedacht kan worden aan taal ter bestrijding van het analfabetisme.

Duurzame oplossing
Als uitgangspunt voor de investeringskosten van de voorziening streven wij er naar dat de ´´community´´ een lening aangaat, die op termijn terugbetaald wordt.
Als uitgangspunt voor de onderhoudskosten en jaarlijkse verbruikskosten hanteren wij het principe dat deze kosten moeten worden gedekt door een geringe vergoeding voor de huiswerkbegeleiding en/of cursussen voor ouderen te vragen.
Alvorens dit programma in gang te zetten, wordt met de Alkali en VDC een overeenkomst gesloten waarin de spelregels zijn vastgelegd.


First Aid Post
Een EHBO post, gefinancierd en/of bemand door de regering, de lokale overheden, non- gouvermentele organisaties dan wel private initiatieven.

In dichtbevolkte gebieden meestal permanent aanwezig, terwijl in niet dichtbevolkte gebieden meestal sprake is van een rondtrekkende EHBO post.


Football Academy
Een ‘’Child Development Program’’. Een club voor zgn. ‘’school- dropouts’’ nl. jongens en meisjes van 13–18 jaar.
De investeringskosten voor een dergelijke academy zijn in de regel zeer laag, omdat vrijwel altijd gebruik gemaakt kan worden van een in de community aanwezige locatie. Bovendien wordt veel buiten getraind.
De trainers werken volledig belangeloos. Zij worden voor hun dagelijkse levensonderhoud gesteund door de families in ieders compound.
De kinderen worden getraind op zelfvertrouwen, (zelf)respect en samenwerking.
Voor de kinderen wordt verantwoord werk gezocht waar een vergoeding tegenover staat. Hetzij een stageplek, een leerling-plek dan wel een (tijdelijke) baan. Regelmatig verrichten zij werkzaamheden in de agrarische sector. Behalve betaald werk, werken de kinderen ook op vrijwillige basis ten behoeve van de ´´community´´. Bijv. schoonmaken van tuin en erf van de Community Lodge, schoonmaken in het ziekenhuis e.d.
De trainers van het Nationale team worden voor de trainingen uitgenodigd.
Van de Football Academy Bwiam met 75 leerlingen spelen al 3 jongens in het Nationale team.
Naast training krijgen de kinderen ook een aangepast onderwijsprogramma.

Om de leraren een vergoeding te kunnen betalen en spelmaterialen, sportkleding en sportschoenen aan te schaffen is de academy afhankelijk van donaties.
Doneer hier

 

Football Program
Een programma dat er op gricht is van een braakliggend terrein een sport faciliteit te maken welke inkomsten genereert.
Het programma kent 3 functies:
1. Football Academy; een leerprogramma voor school drop- outs van 13- 18 jaar
2. Football Training faciliteit; voor de regionale voetbal clubs
3. Football Competie faciliteit; voor de regionale competitie.
Voetball clubs betalen voor het gebruik van de trainingsfaciliteit.
Bezoekers betalen entree voor de competitie.
Voetball clubs ontvangen een deel van het entreegeld.
Het exploitatie resultaaat komt tengoede aan het School Maintenance Fund

GambianJump!
Jump! Is een laagdrempelig en zelforganiserend proces dat zonder coach, trainer of begeleider plaatsvindt. De Jump Methode is een magisch proces, dat vrouwen in staat stelt op een zeer directe en eenvoudige manier te bekijken wat ze willen veranderen, wat ze willen aanpakken en daar een eerste stap voor te maken. De methode ‘’empowered’’ zonder dat vrouwen elkaar directe feedback geven.

 

Garden Academy
Een ‘’Child Development Program’’. Een club voor zgn. ‘’school- dropouts’’ nl. jongens en meisjes van 13–18 jaar.
De investeringskosten voor een dergelijke academy zijn in de regel zeer laag, omdat vrijwel altijd gebruik gemaakt kan worden van een schooltuin.
Een docent ”Gardening” geeft de kinderen les in tuinieren.
De kinderen worden getraind op zelfvertrouwen, (zelf)respect en samenwerking.
Voor de kinderen wordt verantwoord werk gezocht waar een vergoeding tegenover staat. Hetzij een stageplek, een leerling-plek dan wel een (tijdelijke) baan. Regelmatig verrichten zij werkzaamheden in de agrarische sector. Behalve betaald werk, werken de kinderen ook op vrijwillige basis ten behoeve van de ´´community´´. Bijv. schoonmaken van tuin en erf van de Community Lodge, schoonmaken in het ziekenhuis e.d.
Naast het lesprogramma Gardening krijgen de kinderen ook een aangepast onderwijsprogramma.
Om de docent ”Gardening” en de andere leraren een vergoeding te kunnen betalen en tuingereedschap en zaden aan te kunnen schaffen, wordt de oogst verkocht. Voor de dan nog resterende kosten is de academy afhankelijk van donaties.
Doneer hier

 

Gezondheidszorg
In Gambia kent men ‘’First Aid Post’’, ‘’Health Post’’, ‘’Health Clinic’’  en ‘’Hospital’’ die gefinancierd en/of geleid worden door de regering, NGO’s of privé initiatieven.
Het aantal locaties is te weinig en er is een groot gebrek aan doktoren
De regering betaalt de salarissen van doktoren en verpleegkundigen.
Van overheidswege is de eigen bijdrage van patiënten per consult als volgt vastgesteld
0-5 jaar             gratis
6-12 jaar           1 Dalasi
Vanaf 12 jaar    5 Dalasi

De bijdrage is inclusief gratis medicijnen, voor zover die medicijnen bij de apotheek van de behandellocatie op voorraad zijn.
Helaas is de medicatie vaak niet voorradig, waardoor mensen aangewezen zijn op de aanschaf van geneesmiddelen bij onafhankelijke, veel duurdere, apotheken. De meeste mensen kunnen zich deze niet veroorloven.


Health Clinic

Een plaatselijke kliniek die veelal dagelijks geopend is. Een arts en verpleegkundige stellen diagnose, behandelen, schrijven medicijnen voor en doen kleine ingrepen. De kliniek heeft een eigen apotheek.
De klinieken zijn over het algemeen afhankelijk van donaties.


Health Post
Een plaatselijke post die veelal beperkt geopend is. Een arts en verpleegkundige stellen diagnose, behandelen en schrijven medicijnen voor. De post heeft een eigen apotheek.
De posten zijn over het algemeen afhankelijk van donaties.
In Tanji wordt deze post gefinancierd door de Duitse Meschede Health Foundation. De post is 2x per week open.

 

Hospital
Gambia heeft slechts enkele ziekenhuizen, o.a. in de hoofdstad Banjul en in Bwiam. De ziekenhuizen kampen met een te kort aan artsen, goede apparatuur en medicatie. De regering heeft te weinig financiële middelen om deze situatie te wijzigen.

 

Lower Basic School
Voor 7- 13 jarigen, ofwel ‘’grade 1- 6’’. Vergelijkbaar met onze ‘’lagere school’’. Het lesprogramma omvat o.a. Engels, lezen, rekenen, aardrijkskunde, sociale omgeving en als een school een schooltuin heeft ook tuinieren.


Malaria Prevention Program
In Gambia is de ziekte Malaria de grootste vijand van met name kinderen. Jaarlijks sterven vele kinderen aan malaria.
De school biedt een lesprogramma Malaria Preventie. Kinderen worden geleerd wat hun ouders en zij kunnen doen om de malaria mug te weren, o.a. door de begroeiing in de ‘’compound’’ en op het schoolterrein continue te verwijderen en te slapen onder een speciaal geprepareerd net.
Gezien het feit dat het merendeel van de bevolking moet zien rond te komen van $ 1 per dag kunnen ouders vaak geen muskieten net kopen.
Doneer hier

 

Microcredit Fund
Als je het kunt dromen dan kun je het laten gebeuren”
Een uitspraak van mr. Ismaila Faal, grondlegger van Reliance Micro Finance Bank Gambia.
Het Microcredit fonds werd in het leven geroepen om het aantal kleine zelfstandigen te doen groeien en beginnende ondernemers van het benodigde startkapitaal te voorzien.
Lokale personen en instellingen werden in hoge mate betrokken bij het tot stand brengen en implementeren van het project.
Anders dan bij de gebruikelijke microkredietinstellingen zijn de rentetarieven relatief laag (10%) en de ondernemers worden begeleid bij het opzetten van hun activiteit.
Met een startbasis van 10.000 Dalasi kon aan 18 ondernemers een lening gegeven worden, waar ze marktkramen, kleine winkels, visserij, zaad- of aardnotenhandel mee kunnen beginnen.
Na 12 maanden waren alle leningen met 10% rente terugbetaald, zodat in de tweede ronde aan 20 jonge ondernemers een lening kon worden toegekend.
De dorpsbank/kredietinstelling dient met de microfinancieringsorganisatie Reliance te bespreken hoe er samengewerkt kan worden.

Het proces

 1. Vind een bron voor het startkapitaal van het Microkrediet fonds voor ca. 100.000 Dalasi (ca. € 3.000) ->
 2. Jonge ondernemers m/v ( op het gebied van visserij, landbouw, handel, transport, nijverheid, etc) vragen een lening aan bij het Microcredit Fund door een ondernemingsplan in te dienen ->
 3. Een adviesorgaan bestaande uit onafhankelijke adviseurs, de Alkali en VDC-leden beoordelen de ondernemingsplannen en beslissen ->
 4. Dit zelfde adviesorgaan stuurt het geheel samen met hun beoordeling door naar de Microkrediet- instelling->
 5. De Microkrediet- instelling verstrekt de lening vanuit het fonds ->
 6. De jonge ondernemers betalen binnen12 maanden de lening met max. 10% rente terug ->
 7. Het fonds kan vrvolgens 10% meer jonge ondernemers een microkrediet verstrekken

 Zo helpen jonge ondernemers elkaar.

 

Mothers Club Garden
Het principe is simpel. De school stelt een stuk van haar terrein beschikbaar voor de tuin. Er wordt een organisatie structuur bepaald en ingevuld. Moeders huren een perceeltje voor het verbouwen van groente. De huur is inkomsten voor het School Maintenance Fund. De moeders kunnen de oogst voor de eigen familie gebruiken (kostenbesparing) en/of de oogst verkopen (inkomsten). De realisatie van de infrastructuur is, zodra de financiële middelen er zijn, ook simpel. Het opzetten en inregelen van de organisatie daarentegen vraagt de nodige aandacht.
Doneer hier

 

Nursery School
Voor kinderen van 4-7 jaar. Vergelijkbaar met onze kleuterschool.

Omdat voor deze leeftijdsgroep geen leerplicht geldt, biedt de regering deze faciliteit niet aan. Desalniettemin is men zich er van bewust dat de kleuterscholen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind en het kind voorbereid op de ‘’Lower Basic School’’.  Reden waarom de lokale ‘’communities’’ met behulp van sponsoring trachten een of meerdere kleuterscholen op te richten.

 

Onderwijs
In Gambia geldt een leerplicht voor 7- 16 jarigen. Gambia kent
–       Nursery School
–       Lower Basic School
–       Upper Basic School
–       Middle School
–       Senior Secondary School
–       Polytechnic School
–       University

Een school kan een zgn. ‘’Government School’’ , een ‘’Community School’’, een ‘’Arab School’’ dan wel een ‘’Private School’’ zijn. In geval van een ‘’Government school’’ betaalt de regering de salarissen van de staf, de leerkrachten, klas benodigdheden (zoals schoolborden, krijt) en de schoolboeken. De klassen van de ‘’Government schools’’ hebben ca. 45 leerlingen om de doodeenvoudige reden dat de regering niet meer leerkrachten kan betalen.

 

Ochtendpap
Een voedzame pap op basis van melk en granen. Over het algemeen zijn de scholen volledig afhankelijk van externe donateurs. Een uitermate kwetsbare en ongewenste situatie. Reden waarom veelal gezocht wordt naar een duurzame oplossing. Vooruitlopend op een duurzame oplossing die meer inkomsten moet genereren, zijn donaties voor de dagelijkse ochtendpap nog nodig.
Doneer hier


Polytechnic Schools
Beroepsonderwijs. De enkele scholen die er zijn, zijn gevestigd in de hoofdstad Banjul en omgeving. Uitbreiding naar andere gebieden is wenselijk.

Gambia heeft de volgende polytechnic schools
–     Nursing School
–     Gambia Hotel School
–     Agricultural College
–     IT Management & Development Institute
–     Architectury
–     Construction & Machinery


Schoolbenodigdheden

Schoolgaande kinderen hebben schriften, pennen, potloden, gummetje, puntenslijper e.d. nodig. In de regel hebben de ouders geen geld om dit te kunnen betalen.
Doneer hier


Schoolbegroting
De schoolbegroting kent naast de kosten primaire en secundaire inkomsten.
De primaire inkomsten bestaan uit de schoolgelden die de ouders van schoolgaande kinderen aan de school betalen.
De secundaire inkomsten bestaan uit inkomsten die de school verkrijgt uit activiteiten die de school op basis van de infrastructuur en voorzieningen aan de (lokale) bevolking kan aanbieden. Te denken valt aan een vergoeding voor het aangeboden vervolgonderwijs en/of cursussen, loon naar werk van leerlingen in opleiding, lokale fundraising activiteiten, oogstopbrengst van de schooltuin, oogstopbrengst van de schoolakkers, opbrengst visvangst, opbrengst van door leerling onder begeleiding van een professional gemaakte producten (bv. schooluniformen, schoolmeubels) e.d.

 

Schoolfonds
De regering bepaalt hoeveel schoolgeld betaald moet worden.
Anno 2011 is het schoolgeld voor een lagere school 100 dalasi ( ca. € 2,50) per jaar en zelfs dit bedrag kan niet iedereen betalen. Reden waarom GFF de mogelijkhedenen haalbaarheid onderzoekt een schoolfonds op te zetten. Een fonds dat gevuld wordt door donaties en bestuurd wordt door een commissie waarin een delegatie van GFF en het schoolbestuur zitting heeft.
Doneer hier

 

School Healthcare Program
In Afrika zijn kinderen vaak ziek. De oorzaak is terug te leiden naar een aantal factoren, zoals bv. slechte schoon water voorzieningen, ontbreken van of slechte sanitaire voorzieningen, honger en verkeerde voeding.  Malaria, infecties, diarree en dysentery liggen op de loer.

Dit programma voorziet in de basis voorziening die ten goede komt aan de gezondheid van de kinderen, t.w. een First Aid/Sickbay voor de eerste opvang van zieke schoolgaande kinderen, het verstrekken van de jaarlijkse ont-wormingkuur, het verstrekken van de jaarlijkse geprepareerde muskieten netten en het geven van een lesprogramma m.b.t. persoonlijke hygiëne, malaria preventie en HIV preventie.
Ouders en overheden zijn zich er van bewust, dat hoe meer geld de ouders kwijt zijn aan medicijnen, hoe minder geld zij te besteden hebben aan  onderwijs van hun kinderen.
Op school wordt dan ook aandacht besteed aan o.a. het belang van hygiëne, schoon drinkwater, goede voeding, malaria preventie en een eerste goede opvang van zieke schoolgaande kinderen.

GFF steunt – naast de projecten op het gebied van Voeding en Water & Sanitair, die tevens bijdragen aan een betere gezondheid – het realiseren van dit programma.
Samen met de Village Development Committee en de School Management Committee zijn we nog op zoek naar een duurzame oplossing voor deze jaarlijks terugkerende kosten.
Voorlopig is uw steun nog hard nodig.
Doneer hier

 

School Maintenance Fund
Het fonds kent een commissie. Deze commissie wordt gevormd door een delegatie van GFF en een delegatie van de school in kwestie.

Het doel van de  commissie is voldoende inkomsten te genereren om de jaarlijks terugkerende onderhoudskosten te kunnen betalen en als het even kan ook nog te sparen voor vervanging op termijn.
De commissie heeft de taak een meerjaren onderhoudsplan met bijbehorende begroting te definiëren alsmede programma van activiteiten en projecten te definiëren die inkomsten genereren voor het meerjaren onderhoudsplan.

GFF hanteert als het uitgangspunt dat GFF uitsluitend een financiële bijdrage aan de begroting van het meerjaren onderhoudsplan zal geven indien de direct betrokkenen alles hebben gedaan om inkomsten voor het reguliere onderhoud te verkrijgen.
Doneer hier


School Management Committee
De SMC wordt gevormd door afgevaardigden van de ouders en de penningmeester van de VDC. De commissie komt maandelijks bij elkaar.

 

School Management Team
Het SMT wordt gevormd door de headmaster, deputy headmasteren een of meer senior teachers.

 

School Nutrition Program
In Afrika is de armoede groot. The Gambia staat op de DAC- lijst als één van de armste landen.
Een derde van alle sterfgevallen bij kinderen onder de leeftijd van 5 jaar is te wijten aan ondervoeding.
Dit programma bestaat uit diverse op voedsel gerichte projecten die ingrediënten en/of inkomsten dienen te genereren voor de ochtendpap en de middagmaaltijd, t.w. aanleg van een schooltuin, ontwikkeling en implementatie van een lesprogramma, oogst deels gebruiken voor de dagelijkse schoolmaaltijd en deels verkopen om overige ingrediënten voor de schoolmaaltijd te kunnen kopen en jaarlijks organiseren van een lunchfestiviteit waarvan de inkomsten eveneens gebruikt worden voor aankoop van overige ingrediënten voor de schoolmaaltijd.
In de regel levert de verkoop van de oogst en inkomsten van activiteiten niet voldoende op om alle kosten van de schoolmaaltijd, kosten gezondheidskeuring van de kokkinnen, rijst, olie, vis/kip/vlees en groenten, te kunnen betalen. De kosten worden lager indien de school voldoet aan de toelatingscriteria van het World Food Program. Toelating tot het WFP betekent dat de rijst voor de dagelijkse schoolmaaltijd geleverd wordt. Een substantiële besparing op de kosten van de dagelijkse schoolmaaltijd.
De inkomsten worden hoger indien de school een bijdrage, hoe klein ook, vraagt van de ouders.
Het zal nog enige tijd duren voordat voldoende inkomsten worden gegeneerd die de jaarlijkse terugkerende operationele kosten én de dagelijkse kosten van de maaltijden dekken.

Uw steun is daarom nog hard nodig.
Doneer hier

 

School Water & Sanitation Program
In Afrika is de armoede groot. The Gambia staat op de DAC- lijst als één van de armste landen.

Kinderen zijn vaak ziek. De oorzaak is terug te leiden naar een aantal factoren, zoals bv. slechte schoon water voorzieningen, ontbreken van of slechte sanitaire voorzieningen, honger en verkeerde voeding.  Malaria, infecties, diarree en dysenterie liggen op de loer.

Dit programma bestaat uit diverse – op schoon drinkwater en hygiëne gerichte- projecten die bijdragen aan een betere gezondheid t.w. toegang tot schoon drinkwater en toegang tot voldoende toiletten.
Samen met de Village Development Committee en de School Management Committee zijn we nog op zoek naar een duurzame oplossing voor de jaarlijks terugkerende kosten.

Voorlopig is uw steun nog hard nodig.
Doneer hier

 

Senior Secondary School
Op deze scholen wordt hoger onderwijs gegeven. Het lespakket omvat o.a. wetenschap, commercie, economie, literatuur, wiskunde e.d.

De meeste van deze scholen zijn ‘’private schools’’ en derhalve in de regel erg duur met als gevolg dat slechts ca. 40% van de kinderen deze vorm van onderwijs kunnen volgen. Maw. voor 60% van de kinderen is het niet mogelijk voortgezet onderwijs te volgen dat er voor moet zorgen dat zij later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het lesprogramma omvat Science, Commerce, Economics, Literature, Math etc.

 

Sickbay
Een ‘’Eerste hulp bij kleine ongelukken’’ en een ziekenboeg voor de opvang van met name zieke schoolgaande kinderen.

Artsen bevelen de ouders aan hun zieke schoolgaande kinderen naar school te brengen in plaats van thuis te houden, zodat adequate behandeling mogelijk is en erger voorkomen kan worden.
De ziekenboeg bevindt zich op het schoolterrein en is eenvoudig ingericht met enkele bedden, stoelen, tafels en een afsluitbare kast voor voorraad van eenvoudige medicamenten en werkmaterialen.
De diagnose wordt uitgevoerd door ofwel enkele docenten die hiervoor een leerprogramma hebben gevolgd of door een opgeleide verpleger/ verpleegster van een  – mogelijk nabij gelegen – Health Post.
Over het algemeen kunnen de kinderen in de ziekenboeg behandeld worden en herstellen. Zonodig worden de ouders van de kinderen geadviseerd met het kind naar een beter uitgeruste Health Post, Health Center of zelfs Hospital te gaan.

De ziekenboeg heeft jaarlijks een budget nodig om de kosten voor de opvang en verzorging van de zieke kinderen te kunnen betalen.
Doneer hier

 

Tanji
Tanji is een vissersdorpje aan de Atlantische kust in Gambia, dat vooral leeft van de visvangst. In Tanji leven mensen van de Wolofstam en een groot deel van de mannen hier is visser.  ‘s Nachts wordt gevist en ‘s ochtends worden ze door de vrouwen  opgewacht die de vangst binnen halen. Maar je moet hier niet denken aan moderne fabrieken of zo. Hier wordt de vis met hout gerookt. Deze wordt zowel door de bevolking van Gambia gebruikt als geëxporteerd.
Rond deze plaats is ook nog een lokale markt, waar o.a. de vis verkocht wordt.

 

Tanji Beachside Revenue Program
Een programma van de Village Development Committee dat inkomsten genereert ten behoeve van de ontwikkeling van de ‘’community’’. De vissers betalen een vergoeding voor het gebruik van het strand.

 

Tanji Compound Watertap Program
Een programma van de Village Development Committee dat inkomsten genereert ten behoeve van de ontwikkeling van de ‘’community’’. Iedere ‘’compound’’ die een wateraansluiting wil, betaalt een vergoeding voor de infrastructuur.

 

Upper Basic School
Voor 13- 16 jarigen, ofwel ‘’grade 7- 9’’. Voor deze leeftijdsgroep geldt geen leerplicht. Vergelijkbaar met ons ‘’voortgezet onderwijs’’. Het lesprogramma omvat o.a. Engels, lezen, rekenen, aardrijkskunde, sociale omgeving en als een school een schooltuin heeft ook tuinieren.

In Tanji is nog geen Upper Basic School. GFF is van plan een dergelijke school tebouwen. Met uw steun kan GFF de school bouwen.
Doneer hier

 

Village Development Committee
Bij wet is bepaald dat iedere ´´community´´ een VDC dient te hebben.

De VDC vertegenwoordigt de behoeften van iedereen in de ´´community´´, ongeacht tot welke stam en religie men behoort. Verkiezing van de vertegenwoordigers is een zaak van de gehele ´´community´´. Vertegenwoordigers zijn mannen en vrouwen van verschillende leeftijden. Iedere deelwijk (ward), een verzameling van compounds, kiest een vertegenwoordiger voor de VDC, soms kiest men een man én een vrouw. Deze kandidaten worden door de bewoners voorgedragen en tijdens de General Assembly worden de VDC leden voor een ambtstermijn van 3 jaar gekozen.

De VDC kent meerdere deelcommissies, zoals bv.

 • Education
 • Health
 • Agriculture & Nutrition
 • Water & Sanitation
 • Electricity
 • Microfinance
 • Social activities

De VDC inventariseert de behoeftes van de ´´community´´, legt haar bevindingen voor aan de inwoners (community reflection) waarvoor verschillende groepen geraadpleegd worden (Alkali & Council of Eldest, Youth, Women) om vervolgens de prioriteiten te bepalen en plannen uit te werken. De uitgewerkte plannen worden vervolgens aan de inwoners gepresenteerd en na goedkeuring besteed de VDC de uitvoering van de werkzaamheden aan, controleert en evalueert.

De VDC heeft de taak fondsen te mobiliseren om de korte en lange termijn plannen te kunnen uitvoeren.
De beschikbare middelen voor een VDC bestaan uit

 • bijdrage van bewoners boven de 18 jaar
 • inkomsten uit projecten die door de VDC zijn ontwikkeld
 • donaties van inwoners die in het buitenland verblijven
 • donaties & giften van instellingen, organisaties & particulieren

Dit is weliswaar een goede structuur, echter gezien de armoede in vele gemeente´s mogen wij ons niet te veel voorstellen van de eigen bijdrage per hoofd van de bevolking boven de 18 jaar. In vele dorpen is de armoede nog zo groot, dat eerst steun nodig is de bewoners te helpen naar een vaste bron van inkomsten.

 

Ward
Een wijk, verzameling van compounds.

 

Will for Skill Centre
Een centrum voor vaardigheidstraining voor kinderen die niet de mogelijkheid hebben naar de Upper Basic School (14- 16 jaar) of Senior Secondary School (16-18 jaar) te gaan.

Een club waar jongens en meisjes van 14–18 jaar gedurende 6 maanden een vaardigheid leren.
De te kiezen richting is afhankelijk van de kansen in de regio.
Te denken valt aan Woodwork (timmerman), Tailoring (naaister), Construction (bouwvakker), Plumbing (loodgieter), Elektricien, Gardening (tuinbouw), Agriculture(landbouw).
Een afweging dient gemaakt te worden wie de kinderen de vaardigheid gaat leren. Daarbij kan gedacht worden aan een leraar met deze specialisatie (in welk geval de leraar een bescheiden salaris dient te ontvangen) of aan de eventuele reeds aanwezige kleine zelfstandige in de ´´community´´ die gevraagd worden ´´community service´´ te verlenen door les te geven aan de kinderen (wel of niet tegen ene geringe vergoeding).
De kinderen werken onder begeleiding aan opdrachten, zoals bijv. onderhoud van schoolmeubels (Woodwork), naaien en onderhoud van schooluniformen (Tailoring), onderhoud aan schoolgebouwen (Construction) etc. en/of werken tegen een geringe vergoeding bij zgn. leerbedrijven.
De kosten van de trainer worden betaald uit een kostendekkende schoolgeld vergoeding indien gebleken is dat het Ministerie van Onderwijs deze kosten niet voor haar rekening neemt.
De inkomsten van de werkzaamheden komen ten goede aan het Will for Skill Fund voor onderhoud gebouwen en werkapparatuur, aanschaf materialen ed.
Duurzame oplossing
Als uitgangspunt voor de investeringskosten van de voorziening streven wij er naar dat de ´´community´´ een lening aangaat, die op termijn terugbetaalt dient te worden. Indien niet haalbaar kan alleen sprake zijn van een donatie op voorwaarde dat alle jaarlijks terugkerende kosten uiteindelijk door de community en/of school worden betaald.
Als uitgangspunt voor aanschaf van de eerste inventaris van het centrum, zoals werkplaats, werkplekken en startvoorraad materialen hanteren wij allereerst het principe ´´verkrijgen om niet´´ om vervolgens voor de werkelijke kosten te streven naar een lening die de community op termijn terugbetaalt. Indien niet haalbaar kan alleen sprake zijn van een donatie op voorwaarde dat alle jaarlijks terugkerende kosten uiteindelijk door de community en/of school worden betaald.
Als uitgangspunt voor de jaarlijks terugkerende kosten (onderhoud, voorraad) hanteren wij het principe dat het centrum zelf in deze kosten moet voorzien door inkomsten te genereren.

Alvorens dit programma ingang te zetten, wordt met de Alkali en VDC een overeenkomst gesloten waarin de spelregels zijn vastgelegd.

 

Ziekenboeg
Een ‘’Eerste hulp bij kleine ongelukken’’ en een ziekenboeg voor de opvang van met name zieke schoolgaande kinderen.

Artsen bevelen de ouders aan hun zieke schoolgaande kinderen naar school te brengen in plaats van thuis te houden, zodat adequate behandeling mogelijk is en erger voorkomen kan worden.
De ziekenboeg bevindt zich op het schoolterrein en is eenvoudig ingericht met enkele bedden, stoelen, tafels en een afsluitbare kast voor voorraad van eenvoudige medicamenten en werkmaterialen.
De diagnose wordt uitgevoerd door ofwel enkele docenten die hiervoor een leerprogramma hebben gevolgd of door een opgeleide verpleger/ verpleegster van een  – mogelijk nabij gelegen – Health Post.
Over het algemeen kunnen de kinderen in de ziekenboeg behandeld worden en herstellen. Zonodig worden de ouders van de kinderen geadviseerd met het kind naar een beter uitgeruste Health Post, Health Center of zelfs Hospital te gaan.

De ziekenboeg heeft jaarlijks een budget nodig om de kosten voor de opvang en verzorging van de zieke kinderen te kunnen betalen.
Doneer hier