Een gezond kind is in staat om te leren.

Gezonde kinderen kunnen beter leren en beter opgeleide kinderen kunnen als (jong-) volwassene zichzelf en hun familie onderhouden, hetgeen bijdraagt aan de bestrijding van honger en armoede.

‘’A healthy community is a wealthy community so it is worth addressing child sickness first…’’.

Alle projecten dienen bij te dragen aan het realiseren van de Millennium Goals van de Verenigde Naties, in het bijzonder voor de kinderen in The Gambia om hen een realistisch toekomst perspectief te bieden.

Alle projecten zijn gericht op het realiseren van duurzame oplossingen, die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de bevolking in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

 

Gezondheidszorg in The Gambia
In Afrika is de armoede groot. The Gambia staat op de DAC- lijst als één van de armste landen.
Kinderen zijn vaak ziek. De oorzaak is terug te leiden naar een aantal factoren, zoals bv. slechte schoon water voorzieningen, ontbreken van of slechte sanitaire voorzieningen, honger en verkeerde voeding.  Malaria, infecties, diarree en dysentery liggen op de loer.

GFF verifieert regelmatig de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg. Niet alleen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in The Gambia,  maar zeker ook om te toesten of onze  inspanningen en onze steun aan het juiste aandachtsgebied en de juist projecten worden gegeven.

The Gambia kent de volgende infrastuctuur in de gezondheidszorg:

De instellingen worden gefinancierd en/of geleid door de overhead, NGO’s of particuliere instellingen.
De overhead betaalt de salarissen van arten en zusters/broeders.

Een goede infrastructuur.
Nu nog het realiseren van voldoende instellingen en het onderhouden ervan.
Er is duidelijk een tekort aan instellingen en een tekort aan artsen.

De overhead vraagt van de patienten voor ieder consult een bijdrage:
0-5 years                      0 Dalasi
6-12 years                    1 Dalasi
as from 12 years        5 Dalasi

Deze vergoeding is inclusief medicijnen vooropgesteld dat de instelling de medicijnen in haar apotheek op voorraad heeft. Vaak is dit niet het geval en moet de patient naar een andere instelling in de hoop dat daarwel het medicijn op voorraad is. In het ergste geval is het medicijn alleen te koop bij een onafhankelijke apotheek waar de prijzen te hoog zijn.

 

Gezondheidszorg in Tanji
Tanji kent de volgende infrastructuur op het gebied van de gezondheidszorg:

De Health Post is een project van de Duitse Meschede Health Foundation en is 2x per week open.
De Sickbay is een project van het Engelse FROG, Friend Of  Gambia en is onderdeel van de Tanji Lower Basic School.

GFF beschikt niet over financiële middelen om verbetering van de infrastructuur op het gebied van gezondheidszorg te kunnen realiseren.
GFF richt zich dan ook op verbetering van de gezondheid van de ca. 1.300 kinderen van de Tanji Lower Basic School.

 

Tanji- Projectplan Gezondheid 2010- 2015
De ziekenboeg fungeert waarvoor zij is ontwikkeld, nl. de eerste opvang en verzorging van zieke kinderen en bij ernstige klachten doorverwijzen naar de lokale Health Post. De opvang wordt gedaan door de ”deputy headmaster” en een ”senior teachers”. Niet ideaal, want beiden hebben ook hun werk en kunnen niet permanent in de ziekenboeg verblijven. Dit punt van organisatie heeft onze aandacht. Daarnaast is het de bedoeling dat de ziekenboeg een prominentere rol kan spelen in de begeleiding van ouders en kinderen naar een betere gezondheid.

In overleg met de Village Development Committee en het schoolbestuur zijn de volgende prioriteiten gedefinieerd:
a)  reparatie ziekenboeg
b)  overdracht naar het School Maintenance Fund
c)  activeren van School Healthcare Program

Gekozen is voor de volgende aanpak:

Fase 1
De Tanji Lower Basic School Sickbay zodanig verbeteren dat deze infrastructuur ingezet kan worden voor het School Healthcare Program.

Deze fase omvat reparatie dak, reparatie deuren en ramen, vervangen van de sloten, aanleg elektriciteitsvoorziening,  aankoop EHBO pakket, aankoop aspirine en malaria medicijnen voor 1e opvang, aantrekken van moeders die bij toerbeurt bereid zijn de zieke kinderen op te vangen en te verzorgen in ruil voor rijst  voor  de eigen compound,  training van de moeders, half- jaarlijkse healthchecks voor de moeders, iemand verantwoordelijk maken voor de dagelijkse organisatie, onderhoud overdragen aan het School Maintenance Fund.
Doneer hier


Fase 2
Activiteiten ontwikkelen die inkomsten genereren voor het School Healthcare Program, met name voor de aankoop van de jaarlijkse ontwormingskuur en geprepareerde muskieten netten dan wel deze goederen ‘’ om niet’’ zien te verkrijgen.
Samen met de Village Development Committee en de School Management Committee zijn we nog op zoek naar een duurzame oplossing voor deze jaarlijks terugkerende kosten.
Voorlopig is uw steun nog hard nodig.
Doneer hier

 

Tanji- Deelprojecten Gezondheid 2010- 2015
Samenvattend resulteert het projectplan in de volgende deelprojecten:

  • Reparatie ziekenboeg (gereed)
  • Aankoop bescheiden voorraad medicijnen (gereed)
  • Organiseren verantwoorde opvang
  • Verstrekken Ontwormingskuur (via een andere NGO)
  • Verstrekken Schoon drinkwater dagelijks (gereed)
  • Verstrekken Muskieten netten (via een andere NGO)

 

Klik hier voor meer informatie over de deelprojecten


Kortom, we zijn op weg, maar we zijn er nog niet. Voorlopig is uw steun is nog hard nodig.

Met uw steun kan GFF het Projectplan 2010- 2015 realiseren, nl. de infrastructuur in stand houden en activiteiten ontwikkelen die inkomsten genereren voor het School Healthcare Program.
Doneer hier