Het merendeel van de bevolking moet zien rond te komen van minder dan $1 per dag. Reden waarom het schoolgeld en bijdrage in ziektekosten zo laag mogelijk worden gehouden. Reden waarom nauwelijks geld besteed kan worden aan onderhoud aan de infrastructuur. Een vicieuse cirkel.

Voor GFF reden genoeg bij alles wat wij doen steeds weer te kijken naar een soort van verdienmodel, waarbij sprake is van inkomsten voor de ouders als ook inkomsten voor het onderhoud aan de infrastructuur.
Te beginnen in de plaats waar wij voornamelijk actief zijn, Tanji.

Tanji Lower Basic School- School Maintenance Fund
Het schoolbestuur van de Tanji Lower Basic School richt het School Maintenance Fund op.
Inkomsten voor dit fonds worden gegenereerd door enerzijds inkomsten genererende activiteiten en anderzijds inkomsten genererende projecten.

Het zal enige tijd vergen voordat de activiteiten en projecten voldoende inkomsten genereren om de jaarlijks terugkerende onderhoudskosten, de kosten voor het meerjaren onderhoudsplan en de kosten voor vervanging op termijn te kunnen betalen.
Uw steun wordt dan ook nog zeer op prijs gesteld.
Doneer hier

Tanji Lower Basic School- 1e Inkomsten genererend project Mothers Club Garden (vrouwen tuin)
Een deel van het terrein is met toestemming van het Ministerie van Onderwijs toegewezen aan de ontwikkeling van  een Mothers Club Garden.
De vrouwen betalen pacht aan het School Maintenance Fund.
De school koopt van de door de ouders betaalde bijdrage voor de schoolmaaltijd een deel van de oogst om te verwerken in de dagelijkse schoolmaaltijd, waardoor de vrouwen op voorhand een afzet met regelmatige inkomsten hebben.
De infrastructuur is in aanbouw, t.w. een stenen omheining, aanleg water voorziening, 6 tappunten, een stenen schuur, aanschaf tuin gereedschap en de 1e beplanting.
Doneer hier

Tanji Lower Basic School- 2e Inkomsten genererend project Football Arena
Een deel van het terrein is met toestemming van het Ministerie van Onderwijs toegewezen aan de ontwikkeling van een Football Program.
Binnenkort wordt een commissie benoemd die het projectplan zal uitwerken.

Het project kent 3 functies:
1. Football Academy; een programma voor school drops- outs van 13- 18 jaar
2. Football Training Facility; voetbalclubs uit de regio komen trainen en betalen daarvoor een vergoeding
3. Football Competition; locatie voor de regionale competitie, bezoekers betalen entree, de spelende clubs krijgen een deel van de entree opbrengsten.
Het exploitatie resultaat komt ten goede aan het School Maintenance Fund.
Voor de ontwikkeling van de infrastructuur is geld nodig. Alleen de stenen omheining kost al ca. € 15.000.
Uw donatie wordt dan ook zeer op prijs gesteld.
Doneer hier