Sinds 2000 is GFF actief in Tanji. Onze activiteiten zijn specifiek gericht op het realiseren van goede onderwijsfaciliteiten, die aspecten van de 4 aandachtsgeboeden Onderwijs, Voedsel, Gezondheid en Water & Sanitair omvatten. 
Dankzij uw steun als ook subsidies en inzet van andere organisaties zijn onderstaande projecten gerealiseerd:

Op het gebied van Onderwijs
2011 Tanji Lower Basic School- Container met hulpgoederen
Ruim 400 leerlingensets, veel bouwmaterialen zoals verf, schilder attributen, vloertgels, wandtegels, voegsel, kit, pennen, potloden, schooltassen, sport & spel materialen etc. etc.
        

        

        
       

        

  

2010 Tanji Lower Basic School- Schoolmaterialen
     

2010 Tanji Lower Basic School- Fondsenwerving voor Projectplan Onderwijs 2010-2015

2009 Tanji Lower Basic School- Uitwerking Projectplan Onderwijs 2010-2015
Gevolgd door fondsenwerving.

2009 Tanji Lower Basic School- Renovatie Staffroom
  

2008 Tanji Lower Basic School- Schoolmaterialen

2008 Tanji Lower Basic School- Herstel stormschade Klasgebouw 5
2008 Tanji Lower Basic School- Onderhoud daken
Daken van verschillende gebouwen worden gerepareerd. Het wordt duidelijk dat er een onderhoudsfonds moet komen en inkomsten genererende activiteiten ontplooit moeten worden.
  

2005 Tanji Lower Basic School- Bouw Klasgebouw 1
Het aantal kinderen dat naar deze school gaat, groeit gestaag. Dankzij onze aanhoudende hulp aan deze school bouwt de overheid een extra klasgebouw.

2003 Tanji Lower Basic School- Schoolmaterialen
     

2003 Tanji Lower Basic School- Aanleg Elektriciteit met 3 solarpanelen
Een stroomvoorziening in een van de 3 leslokalen van gebouw4 voor het kunnen gaan geven van computerlessen. Tegelijkertijd eenstroomvoorziening naar het kantoortje van de ”deputy headmaster”  zodat een telefoon geplaatst kan worden; in een houder met een slot, zodat niet iedereen zo maar kan bellen.
     

2002 Tanji Lower Basic School- Schoolmeubels
Voor de 3 klaslokalen in klasgebouw 7.
   

2001 Tanji Lower Basic School- Bouw van Klasgebouw 7
Een gebouw met 3 leslokalen en een opslagruimte. 
  

2000 Tanji Lower Basic School- Schoolmaterialen

2000 Tanji Lower Basic School- Schoolmeubels
Voor de 3 leslokalen van klasgebouw 4.
  

2000 Tanji Lower Basic School- Bouw Klasgebouw 4
Een gebouw met 3 leslokalen.
  

 

Op het gebied van Voedsel
2011 Tanji Lower Basic School- Zaden voor de schooltuin
  

2010 Tanji Lower Basic School- Fondsenwerving voor Projectplan Voedsel 2010-2015

2009 Tanji Lower Basic School- Uitwerking Projectplan Voedsel 2010-2015
Gevolgd door fondsenwerving.

2008 Tanji Lower Basic School- Aanleg stenen omheining schooltuin
De Nederlandse stichting Gamrupa bezoekt ”onze” school en besluit de schooltuin die wij in 2003 hebben laten aanleggen te voorzien van een stenen omheining.
  

2003 Tanji Lower Basic School- Aanleg Schooltuin
De schooltuin krijgt 2 functies; de kinderen uit grade 5 & 6 leren tuinieren en de oogst wordt in de schoolmaaltijden verwerkt.
     

2003 Tanji Lower Basic School- Renovatie Keuken & Dining
Het keukengebouw was gesloten. Geld vooreen grondigerenovatie hebbenwe niet, dus knappen we het gebouw zo ver op dat de keuken weer dienst kan doen.
     

  

Op het gebied van Gezondheid
2010 Tanji Lower Basic School- Fondsenwerving voor Projectplan Gezondheid 2010-2015

2009 Tanji Lower Basic School- Uitwerking Projectplan Gezondheid 2010-2015
Gevolgd door fondsenwerving.

2011 Bwiam – Ambulance voor Sulayman Junkung General Hospital
Tijdens ons werkbezoek in het najaar 2008 maakten we kennis met de bevlogen directeur Mr. Kebba S. Badgie.Zijn levensverhaal raakte ons en we besloten na terugkeer op zoek te gaan naar een ambulance. In de zomer van 2010 konden we van Witte Kruis Zorg Den Haag een ambulance overnemen.  De ambulance werd in februari 2011 met de karavaan van Go for Africa naar The Gambia gereden. In maart 2011 vond de overhandiging in het bijzijn van de Alkali van Bwiam, mr. Amul Nyassi plaats. Iedereen was diep geroerd.
           
  

2003 Tanji Lower Basic School- Lesprogramma Preventie
In samenwerking met Dr. Cham wordt een lesprogramma Preventie Malaria, Preventie HIV/Aids en Hygiëne ontwikkeld en geïmplementeerd.
 
  

2003 Tanji Lower Basic School- Bouw Ziekenboeg
Op het schoolterrein staat een klein oud gebouw dat in het verleden dienst heeft gedaan als bibliotheek, maar gezien het groeiende aantal kinderen veel te klein is geworden. Het gebouw krijgt als nieuwe bestemming een ziekenboeg, zodat de school een eerste opvang voor zieke kinderen kan bieden. DeEngelse stichting FROGS adopteert de ziekenboeg.
    

  

Op het gebied van Water & Sanitair
2010 Tanji Lower Basic School- Fondsenwerving voor Projectplan Water & Sanitair 2010-2015

2009 Tanji Lower Basic School- Uitwerking Projectplan Water & Sanitair  2010-2015
Gevolgd door fondsenwerving.

2006 Tanji Lower Basic School- Aanleg Wateraansluiting
Vanaf het centrale punt in Tanji wordt een waterleiding doorgetrokken naar de school en op het schoolterrein wordt een waterkraan geïnstalleerd.  De school krijgt van 12.00- 13.00 uur water uit de kraan.

2005 Tanji Lower Basic School- Aanleg toiletten voor docenten
De regering bouwt een toiletgebouw met 6 toiletten voor de  docenten.

2003 Tanji Lower Basic School- Aanleg waterput en handpomp

2002 Tanji Lower Basic School- Aanleg Toiletgebouw Kinderen
Dankzij de donatie van de klasgebouwen 4 en 7 in 2000 en 2001 bouwt de regering een toiletgebouw met 6 toiletten voor de kinderen.