Voldoende en juiste voeding maken kinderen minder vatbaar voor ziektes.
Voldoende voeding draagt bij aan gezonde kinderen, gezonde kinderen kunnen beter leren en beter opgeleide kinderen kunnen als (jong-) volwassene zichzelf en hun familie onderhouden, hetgeen bijdraagt aan de bestrijding van honger en armoede.

‘’If all children in our families are not sick, not hungry and are educated, they would be capable of earning themselves their living’’.

Alle projecten dienen bij te dragen aan het realiseren van de Millennium Goals van de Verenigde Naties, in het bijzonder voor de kinderen in The Gambia om hen een realistisch toekomst perspectief te bieden.

Alle projecten zijn gericht op het realiseren van duurzame oplossingen, die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de bevolking in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

 

Voedsel in The Gambia
In Afrika is de armoede groot. The Gambia staat op de DAC- lijst als één van de armste landen.
Een derde van alle sterfgevallen bij kinderen onder de leeftijd van 5 jaar is te wijten aan ondervoeding.

GFF verifieert regelmatig de ontwikkelingen en statistieken op het gebied van voedsel. Niet alleen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in The Gambia, maar zeker ook of onze inspanningen en onze steun aan het juiste aandachtsgebied en de juiste projecten worden gegeven.

Free Rice
Voor elk goed antwoord doneert Free Rice 10 rijstkorrels!
Speel het spel dagelijks, met uw tijd geeft u rijst.
http://www.freerice.com/#/english-vocabulary/3234

De overheid doet wat zij kan doen en onze ervaring is dat de overheid zo goed als mogelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Echter, dat wat zij zelf kan doen, is bij lange na niet genoeg om voldoende voedsel te genereren.
De regering kent het Gambian Lowland Development Project dat met name drassige gronden beschikbaar maakt voor rijstvelden en toegankelijk maakt voor vrouwen om deze gronden te bewerken met als gevolg meer voedsel voor de bevolking en meer inkomsten voor de vrouwen.

Nu nog de ontwikkeling van groentetuinen.
In The Gambia is de grond heel vruchtbaar. The Gambia exporteert cashew noten, pinda’s, groundnuts en een beetje katoen. Voor de eigen consumptie behoudt men bonen, rijst en mango’s.

Tot nu toe is slechts een klein gedeelte agragrisch ontwikkeld. Teneinde voldoende en gevarieerde voeding voor de bevolking te hebben, wordt dan ook veel voedsel geïmporteerd. Het merendeel van de bevolking leeft onder de armoedegrens van $ 1 per dag. Geïmporteerd voedsel is te duur. De meeste kinderen krijgen dan ook onvoldoende voeding. En onvoldoende voeding veroorzaakt zieke kinderen, zieke kinderen kunnen naar school en ongeschoolde kinderen kunnen later niet in hun levensonderhoud voorzien.
Kortom, een vicieuze cirkel.

Reden genoeg om de vruchtbare grond verder te ontginnen voor agrarische doeleinden.
Met de ontwikkeling van meer rijstvelden en groentetuinen krijgt de bevolking niet alleen toegang tot het genereren van meer inkomsten, maar ook tot goedkoper voedsel.

GFF heeft er voor gekozen geconcentreerd in één gebied, de Community van Tanji, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van groentetuinen, zodat ouders inkomsten  genereren, het schoolgeld voor hun kinderen kunnen betalen, de kinderen betere voeding krijgen en de kinderen dankzij een betere gezondheid onderwijs vanaf de Nursery school tot het leren van een vak te doorlopen en zodoende de beste kansen krijgen om op enig moment in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

 

Voedsel in Tanji
Tanji is een vissersdorp en vis is er dus genoeg. Maar Tanji heeft nog geen groententuin. Ontwikkeling van een dergelijke tuin is noodzakelijk.

GFF beschikt niet over de financiële middelen een groentetuin te ontwikkelen die voldoende  oogst produceert voor de ca. 20.000 inwoners van Tanji.
GFF richt zich dan ook op verbetering van de voedselvoorziening voor de ca. 1.300 kinderen van de Tanji Lower Basic School.

 

Tanji- Projectplan Voedsel 2010- 2015
Het door de school georganiseerde systeem van verkoop van voedsel aan de schoolkinderen door locale verkopers is verre van ideal. Niet alleen laat de hygiënische omstandigheden en de kwaliteit van het voedsel veel te wensen over, erger is dat niet ieder kind geld van huis kan krijgen om iets te eten te kopen. In vele opzichten een schrijnende situatie.

In overleg met de Village Development Committee en het schoolbestuur zijn de volgende prioriteiten gedefinieerd:
a) realiseren dagelijkse schoolmaaltijd
b) instellen van het School Nutrition Program
c) aanleg boomgaard (gereed)

Gekozen is voor de volgende aanpak:

Fase 1
De Tanji Lower Basis School zodanig verbeteren zodat de school voldoet aan de toelatingscriteria van het World Food Program.
Toelating tot het WFP betekent dat de school de rijst voor de dagelijkse schoolmaaltijd geleverd krijgt en dat de kinderen in ieder geval 1x per dag een maaltijd krijgen met als gevolg een betere gezondheid en postitieve invloed op de leerprestaties.
Ongeacht een accepatatie van WFP het School Nutrition Program activeren.

Deze fase omvat renovatie van de eetzaal & keuken, aanleg elektriciteit, aanleg stopcontacten voor een fan en vrieskist,  aanleg afwasplaats, realiseren van een opslaglocatie die aan de WFP eisen voldoet,  installeren van een fan, reparatie handpomp schooltuin, verstrekken van kwalitatief goede zaden voor de schooltuin, aankoop van een vrieskist, plaatsen van een gaashekwerk rondom de boomgaard, aankoop van de eerste beplanting voor de boomgaard, beplanten van de boomgaard, onderhoud infrastructuur onderbrengen bij het School Maintenance Fund.

Fase 1 is nagenoeg afgerond, het enige waar nog geld voor nodig is, is de vrieskist.
Doneer hier

 Fase 2
Is de implementatie fase en omvat indienen aanvraag WFP, instellen van een bijdrage per kind per dag,aantrekken van moeders die bij toerbeurt bereid zijn te koken in ruil voor rijst voor de eigen compound, half- jaarlijkse gezondheid check van de kokkinnen, verhogen productie van de schooltuin ten behoeve van de schoolmaaltijd, invriezen van water in zakjes voor de verkoop, dagelijkse verzorging van de boomgaard door de kinderen, regelen mankracht voor het oogsten, oogst boomgaard verwerken tot producten die verkocht kunnen worden, iemand verantwoordelijk maken voor de dagelijkse organisatie van de keuken-, productie- en verkoopactiviteiten.    

Tanji- Deelprojecten Voeding 2010- 2015
Samenvattend resulteert het projectplan in de volgende deelprojecten:

 • Renovatie keuken & eetzaal (gereed)
 • Aanleg elektriciteit keuken (gereed)
 • Aanleg afwasplaats (gereed)
 • Reparatie handpomp schooltuin (gereed)
 • Verstrekken zaden schooltuin (gereed)
 • Bouw Gaashekwerk boomgaard (gereed)
 • Aankoop 1e beplanting boomgaard (gereed)
 • Beplanten boomgaard (gereed)
 • Regelen dagelijkse verzorging boomgaard (gereed)
 • Regelen dagelijkse verzorging schooltuin (gereed)
 • Instellen bijdrage schoolmaaltijd 
 • Aankoop vrieskist keuken
 • Productie en verkoop van zakjes water
 • Bewerking en verkoop van de oogst uit de boomgaard

Klik hier voor meer informatie over de deelprojecten

Kortom, we zijn op weg, maar we zijn er nog niet. Voorlopig is uw steun is nog hard nodig.
Met uw steun kan GFF het Projectplan 2010- 2015 realiseren, nl. de infrastructuur neerzetten en activiteiten ontwikkelen die inkomsten genereren voor het School Nutrition Program.
Doneer hier