Welkom bij GFF, bouwen aan een beter toekomstperspectief…..
In 2000 raakten Els Weug and Antonyke Humme actief betrokken bij de ontwikkeling van de Tanji Lower Basic School waar op dat moment ca. 300 kindertjes onder een boom naar school gingen.

In 2002 besloten zij de incidentele hulp om te zetten in structurele ondersteuning, aangemoedigd door familie, vrienden en zakelijke contacten, die bereid bleken eveneens financieel te willen bijdragen.

In 2008, aangemoedigd door de behaalde resultaten en de actieve betrokkenheid van de locale bevolking van Tanji besloten zij de stichting Gambian Future Fund op te richten om zodoende meer financiële middelen te kunnen verwerven ten behoeve van de ontwikkeling van de Gambiaanse kinderen. Bij de oprichting is Stella Webber als bestuurslid toegetreden.


Geen overheadkosten

Donaties en giften aan de Stichting Gambian Future Fund komen voor 100% ten goede aan de projecten. Bestuursleden zijn onbezoldigd. Kosten van de controlereizen worden door de bestuursleden zelf betaald.

De kosten voor fondsenwerving worden eveneens door de bestuursleden zelf gedragen. Mocht daar op enig moment verandering in moeten komen, dan zal het kostenpercentage voor fondsenwerving niet meer dan 10% van de inkomsten bedragen. Dit percentage ligt ruim binnen de norm van 25% die het CBF keurmerk heeft gesteld

Meer over GFF en wat tot nu toe tot stand is gebracht leest u onder