GFF steunt projecten die bijdragen aan het realiseren van de Millennium Goals van de Verenigde Naties m.b.t. Onderwijs, Voeding, Gezondheidzorg en Water & Sanitair.

 

Millennium Goals m.b.t. Onderwijs

Goal 2 Het bereiken van een universele basiseducatie
Target 3 In 2015 volgen alle kinderen, jongen en meisjes, volledig basisonderwijs
Indicator 6 Netto percentage van deelname in het basisonderwijs
Indicator 7 Het percentage van de leerlingen die in het eerste jaar begonnen zijn en het 5de jaar bereiken
Indicator 8 Het percentage van 15-24 jarigen die kunnen lezen

 

 Millennium Goals m.b.t. Voeding

Goal 1 Het uitbannen van extreme armoede en honger
Target 1 Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen dat leeft van minder dan 1 dollar per dag gehalveerd
Indicator 1 Het percentage van de bevolking dat minder dan $1 per dag heeft
Indicator 2 De verhouding van de grootte van de armoede (aantal x mate van armoede)
Indicator 3 Het aandeel van de armste 20% in de nationale bestedingen
Target 2 Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen dat honger lijdt gehalveerd
Indicator 4 Het vaak voorkomen van te lichte kinderen onder de 5 jaar (Unicef-WHO)
Indicator 5 Het deel van de bevolking onder het minimum niveau van de dagelijkse energie voeding (FAO)

 

Millennium Goals m.b.t. Gezondheidszorg

Goal 4 Het verminderen van kindersterfte
Target 5 In 2015 is de sterfte van kinderen jonger dan vijf jaar met twee derde teruggedrongen
Indicator 13 Het sterfte cijfer voor jongeren onder 5 jaar
Indicator 14 Het sterfte cijfer onder babies
Indicator 15 Het voorgestelde aantal kinderen van 1 jaar die tegen mazelen zijn ingeent
Goal 5 Het verbeteren van gezondheid van moeders
Target 6 In 2015 is de moedersterfte met driekwart afgenomen
Indicator 16 Het percentage moederschap sterfte
Indicator 17 Het percentage geboortes in bijzijn van geschoold medisch personeel
Goal 6 Het bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten
Target 7 In 2015 is de verspreiding van HIV/AIDS gestopt en teruggedrongen
Indicator 18 Het veel voorkomen van met HIV besmette zwangere vrouwen tussen 15-24 jaar
Indicator 19 De mate van condoom gebruik als voornaamste voorbehoedsmiddel
Indicator 19a Het condoom gebruik bij seks met hoog risico
Indicator 19b Het percentage van de bevolking tussen 15-24 jaar met een goede kennis over HIV/AIDS
Indicator 19c De mate van gebruik van voorbehoedsmiddelen
Indicator 20 De verhouding van school bezoek tussen wezen en niet-wezen tussen de 10-15 jaar
Target 8 In 2015 is de verspreiding van malaria en andere ernstige ziekten gestopt en teruggedrongen
Indicator 21 De mate van en het percentage sterfgevallen gerelateerd aan malaria
Indicator 22 Het deel van de bevolking in malaria risico gebieden die effectieve middelen en behandelingen tegen malaria gebruiken
Indicator 23 De grote mate van en het percentage sterfgevallen gerelateerd aan tuberculose
Indicator 24 Het deel van tuberculose gevallen die ontdekt en genezen zijn met DOTS

 

Millennium Goals m.b.t. Water & Sanitair

Goal 7 De bescherming van een duurzaam leefmilieu
Target 10 In 2015 is het aantal mensen zonder duurzame toegang tot schoon drinkwater en sanitair gehalveerd
Indicator 30 Het deel van de bevolking met duurzame toegang tot verbeterde waterbronnen, stedelijk en op het platteland
Indicator 31 Het deel van de bevolking met duurzame toegang tot verbeterd sanitair,  stedelijk en op het platteland