Jaarverslag 2011
Het jaar 2011 stond in het  teken van verdere fondsenwerving voor het omvangrijke projectplan van Tanji Lower Basic School en bijbehorende begroting. Een aantal aanvragen voor subsidie werden begin 2011 gehonoreerd met als gevolg dat in Mei 2011 begonnen kon worden met Fase 1 van het projectplan, zijnde de uitbreiding en renovatie van de Tanji Lower Basis School inclusief de aanleg van de infrastructuur voor Fase 2, het 1e inkomsten genererende project van de school, de Mothers Club Garden.
In totaal ontving GFF € 169.223 aan donaties en subsidies.

De inkomsten werden besteed aan de bouw van een stenen omheining rondom de Tanji Lower Basic School en de Mothers Club Garden, uitbreiding infrastructuur elektriciteit ten behoeve van de waterpomp, aanleg van een borehole, bouw van een watertoren met 2 opslagtanks van elk 5.000 liter, aanleg waterleidingen naar de keuken, ziekenboeg, toiletgebied, boomgaard en Mothers Club Garden, aanleg van 10 tappunten in de Mothers Club Garden, plaatsen van een waterpomp voor de borehole, kosten van 3 transporten met bouwmaterialen, 600 sets schoolmeubels en schoolmaterialen, bouw van een toiletgebouw met 12 toiletten voor de meisjes, bouw van een toiletgebouw van 12 toiletten voor de jongens, renovatie van het toiletgebouw voor de docenten, renovatie van de keuken en eetzaal, renovatie van de ziekenboeg, renovatie van de 7 klasgebouwen met 25 klaslokalen en uitbreiding met 2 klaslokalen, vervanging van daken van 2 klasgebouwen, renovatie van het schoolplein, renovatie docentengebouw, plaatsen van een gaashekwerk rondom de boomgaard, beplating boomgaard met 87 bomen. Eind 2011 was het merendeel van deze werkzaamheden afgerond.

 
Jaarverslag 2010
Het jaar 2010 stond in het teken van verdere fondsenwerving voor het omvangrijke projectplan en bijbehorende begroting van Tanji Lower Basic School.  Diverse aanvragen voor subsidie werden ingediend.
In totaal ontving GFF € 18.705 aan donaties en subsidies.


Jaarverslag 2009

Het jaar 2009 stond in het teken van verdere uitwerking van het projectplan Tanji Lower Basic School alsmede van fondsenwerving voor de bijbehorende projectbegroting.
Het projectplan bestaat uit 3 fasen;
Fase 1 – uitbreiden en renovatie van de bestaande infrastructuur van de Tanji Lower Basic School inclusief aanleg van de infrastructuur voor Fase 2. Benodigde financiele middelen € 150.000.
Fase 2- ontwikkeling van het 1e inkomsten genererende project Mothers Club Garden. Het resultaat dient ten goede te komen aan het School Maintenance Fund. Benodigde financiele middelen € 10.000
Fase 3- ontwikkeling van het 2e inkomsten genererende project Football Academy. Het resultaat dient ten goede te komen aan het School Maintenance Fund. Benodigde financiele middelen nog niet bekend.
In totaal ontving GFF  € 25.205 aan donaties.
Lekkende daken werden hersteld.


Jaarverslag 2008
Het jaar 2008 stond in het teken van het project Tanji Lower Basic School. In overleg met lokale autoriteiten en betrokkenen werd de behoefte geinventariseerd en de projectbegroting uitgewerkt. 
In totaal ontving GFF € 6.419 aan donaties.
Stormschade werd hersteld.


Periode 2000 t/m 2007

In deze periode was sprake van een particulier initiatief. De periode stond in het teken van de ontwikkeling van de infrastructuurvan de Tanji Lower Basis School. In 2000 gingen 300 kinderen onder een grote mango boom naar school. Sindsdien Eind 2007 beschikte de school inmiddels over 7 klasgebouwen met 25 klaslokalen, een keuken en eetzaal, een ziekenboeg, een docentengebouw, een toiletgebouw met 6 toiletten voor de docenten, een toiletgebouw met 6 toiletten voor de kinderen, klein solar systeem voor een klasgebouw en een schooltuin. Deze infrastructuur is deels door GFF ontwikkeld, het merendeel door het ministerie van onderwijs van The Gambia. Eind 2007 werd duidelijk dat de volledige infrastructuur dringend groot onderhoud nodig had, zelfs deels aan vervanging toe was, maar dat hiervoor geen geld beschikbaar was.
In totaal besteedde het particuliere initatief  € 64.994.