Gelovigen die de zwakkeren in de samenleving – ongeacht religie – steunen en helpen te ontwikkelen naar een bestaan waarin zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Dat is het doel dat Gambian Future Fund voor ogen heeft bij het tot stand brengen van een fondsenwervende activiteit.  

 
Steun de zwakkeren in de samenleving. Samen staan we sterk.  
  1. Door aandacht te besteden aan The Gambia, één van de armste landen in Afrika, aan de kinderen in The Gambia die onze steun zo hard nodig hebben.
  2. Door de opbrengst van een collecte aan GFF in het algemeen dan wel aan een specifiek project te doneren.

  

GFF is voor u een goede partner

  1. GFF ontwikkelt en steunt de lokale bevolking in The Gambia op het gebied van Onderwijs, Voeding, Gezondheid en Water & Sanitair; de 4 aandachtsgebieden van de Verenigde Naties en van Rotary International.
  2. GFF richt zich voornamelijk op het ontwikkelen en realiseren van duurzame oplossingen voor sociale problemen.
  3. GFF beschikt over veel ervaring en kennis hoe men met de beperkte (financiële) middelen iets goeds tot stand kan brengen.
  4. GFF heeft in nauw overleg met de lokale overheden in The Gambia, één van de armste landen in Afrika, binnen de 4 aandachtsgebieden verschillende projecten gedefinieerd. De projecten worden in een bepaalde volgorde gerealiseerd, zodat het beste duurzame resultaat behaald wordt.
  5. U kunt gebruik maken van deze kennis en kunde door een samenwerking met GFF aan te gaan.

    

Wilt u de kinderen in The Gambia een handje helpen?
Stuur een mail naar info@gambianfuturefund.com.
Vervolgens neemt één van onze bestuursleden contact met u op.