Steun de zwakkeren in de samenleving. Samen staan we sterk.
Jong en oud, iedereen kan naar eigen draagkracht bijdragen aan een beter toekomstperspectief voor de kinderen in Afrika, in het bijzonder in The Gambia.

Uw donatie is belangrijk om de strijd tegen de armoede te kunnen voeren.

Helpt u mee de kinderen van The Gambia een betere toekomst te bieden?
Doneer online of maak uw donatie over naar rekeningnummer 49.04.12.157 ten name van Stichting Gambian Future Fund.

Fiscale informatie

Uw financiële steun is fiscaal aftrekbaar op basis van onze ANBI status.
Stichting Gambian Future Fund is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Ons fiscaalnummer is 819406922 en wij zijn aangesloten onder nummer 59708.
Klik hier voor meer informatie over ANBI en het register

Fiscaal voordeel voor particulieren
U mag alle giften uit één jaar bij elkaar optellen. Giften zijn alleen aftrekbaar indien het totaalbedrag van de giften meer dan 1% en minder dan 10% bedraagt van uw onzuiver inkomen. Bedraagt dit totaalbedrag ten minste € 60,-, dan kunt u het volledig van de inkomstenbelasting aftrekken.

Steun GFF
Help de kinderen van The Gambia naar een betere toekomst

Hoe u GFF kunt steunen
Naast het eventueel organiseren van een fondsenwervende actie en/of evenement is met name financiële steun noodzakelijk om de Gambiaanse kinderen een toekomst te geven.
Uw financiële steun komt 100% ten goede aan de projecten.
GFF geeft steun aan projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen, nl. met

Wat u ook kiest, uw financiële steun is meer dan welkom!

Donateurswinkel
In onze donateurswinkel is van alles te koop, van een muskietennet, allerlei bouwmaterialen, allerlei schoolmaterialen tot aan onderdelen van een bouwproject of zelfs de schoolopleiding van een kind.
Voor zelfs het kleinste budget is wel iets te vinden.
Doneer hier

Donaties
Omdat al onze projecten gericht zijn op duurzame oplossingen is duurzame steun noodzakelijk. Daarom vragen wij u tenminste 5 jaar donateur te blijven.
Uiteraard kunt u voor een kortere periode kiezen.
Vanaf bv. € 20 per jaar  – meer mag natuurlijk altijd – bent u al donateur van GFF.

Uw donatie kunt u op verschillende manieren aan GFF overmaken

  1. U doneert online ; Doneer hier 
  2. U schrijft zelf een betalingsopdracht uit naar rekeningnummer 49.04.12.157 ten name van  Stichting Gambian Future Fund te Mijdrecht.

Giften
Met een gift aan GFF levert u een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen in Gambia. Dankzij uw gift kunnen de kinderen op latere leeftijd in hun eigen levensonderhoud en dat van hun familie voorzien.
Doneer hier

Eenmalige schenking
Wist u dat een bedrag dat tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen blijft, met een minimum van € 60 is fiscaal aftrekbaar?
Doneer hier

Fiscaal voordeel
Uw belastingvoordeel hangt af van de belastingschijf en kan oplopen tot 52% over het schenkingsbedrag onder aftrek van 1% van uw verzamelinkomen..

Voorbeeld
U wilt een eenmalige schenking aan Stichting GFF doen van € 1.000. Uw verzamelinkomen bedraagt € 36.000. Uw schenking is dan ook boven de 1% drempel. U komt in aanmerking voor de schenkingsaftrek. U maakt € 1.000 aan GFF over en u trekt € 640 (€ 1.000 minus 1% drempel van uw verzamelinkomen ad. € 360) van uw inkomstenbelasting af. Uw verzamelinkomen valt in de 42% schijf en u krijgt derhalve € 269 terug van de belasting.

Omdat veel mensen niet boven de 1% drempel uitkomen, is het meestal gunstiger via een notariële akte te schenken

Notariële schenkingen
Schenkingen door middel van een notariële akte zijn voor 100% aftrekbaar van de inkomstenbelasting indien u gedurende ten minste vijf jaar, elk jaar een vaststaand bedrag van minimaal € 175,- schenkt (bij overlijden vervalt deze verplichting automatisch). U laat dit notarieel vastleggen, dit kan kosteloos bij de notaris van GFF.

Het in de akte toegezegde bedrag hoeft niet in één keer te worden betaald. U kunt het bedrag ook in de vorm van een maandelijkse machtiging betalen.

Met een periodieke notariële schenking steunt u GFF duurzaam. Wij weten met een dergelijke schenking op welke inkomsten wij 5 jaar lang kunnen rekenen.

Wilt u de Gambiaanse kinderen duurzaam steunen met een periodieke schenking?
Dat zou geweldig zijn.
Uw periodieke schenking wordt vastgelegd in een notariële akte. U kunt deze akte op eigen kosten bij een notaris van uw keuze laten opmaken, maar u kunt deze ook kosteloos door de notaris van GFF laten opstellen. Onze notaris neemt de kosten van de akte voor zijn rekening!
Alles wat u hoeft te doen is de volmacht in te vullen en met een kopie van uw geldige paspoort of Europese identiteitskaart op te sturen naar Stichting Gambian Future Fund, Koraal 60, 3643 BC Mijdrecht.
Na ontvangst van deze stukken, nemen wij contact op met ons notariskantoor om de akte voor u op te laten stellen.
De volmacht kunt u opvragen via info@gambianfuturefund.nl .

Fiscaal voordeel
Fiscaal gezien is een periodieke schenking voordeliger  voor u dan een gift ineens.
In het nieuwe belastingstelsel kunt u giften alleen van uw inkomen aftrekken wanneer het bedrag van uw giften hoger is dan 1% van uw gezinsinkomen. Bij een schenkingsakte kunt u de gehele schenking van uw gezinsinkomen aftrekken!
De belastingdienst betaalt een flink deel van uw schenking!

Voorbeeld
Stel, u geeft jaarlijks € 500 aan goede doelen. U heeft een bruto gezinsinkomen van € 55.000 en u betaalt over de top van uw inkomen 42% belasting.
Het bedrag is niet aftrekbaar als gift, omdat het minder is dan 1% van het bruto gezinsinkomen.
Laat u een schenkingsakte opmaken, waarin u toezegt gedurende tenminste 5 jaar jaarlijks een bedrag van € 500 te schenken aan de stichting Gambian Future Fund, dan is het bedrag volledig aftrekbaar.
U krijgt jaarlijks € 210 (42% over € 500) van de belasting terug. Netto kost de schenking u dus slechts € 290 per jaar terwijl GFF € 500 per jaar ontvangt.

Legaten en erfstellingen
In een testament kunt u laten vastleggen wat er na uw overlijden met uw bezittingen moet gebeuren. Kinderen hebben recht op een kindsdeel, de zogenaamde legitieme portie, het overige deel kunt u met een legaat aan een goed doel nalaten.

Dankzij kleinere en grotere bijdragen die mensen, betrokken bij ons werk, ons na hun overlijden bij testament nalaten, kan GFF aanzienlijk meer werk verzetten.

Een goed doel in uw testamant fiscaal aantrekkelijk ‘’bij leven’’

Als u vastlegt dat u na uw overlijden tenminste vijf jaar een bedrag naar Stichting Gambian Future Fund gaat, dan mag u dat bedrag NU reeds aftrekken voor de inkomsten belasting. Voorwaarde is wel dat u vastlegt dat over de schenking jaarlijks een rente wordt bijgeschreven.

U hebt dus direct fiscaal voordeel, zonder dat u feitelijk een donatie doet.

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van Gambiaanse kinderen?
Benoem GFF dan tot mede-erfgenaam met een door u vastgesteld bedrag of door u omschreven goederen (bijvoorbeeld een auto, huis of sieraden).