Voor een succesvolle fondsenwerving is bekendheid bij het Nederlandse publiek en bedrijven belangrijk. Ondersteuning van pers en media is van harte welkom.

 GFF is voor u een goede partner

  1. GFF ontwikkelt en steunt de lokale bevolking in The Gambia op het gebied van Onderwijs, Voeding, Gezondheid en Water & Sanitair; de 4 aandachtsgebieden van de Verenigde Naties en van Rotary International.
  2. GFF richt zich voornamelijk op het ontwikkelen en realiseren van duurzame oplossingen voor sociale problemen.
  3. GFF beschikt over veel ervaring en kennis hoe men met de beperkte (financiële) middelen iets goeds tot stand kan brengen.
  4. GFF heeft in nauw overleg met de lokale overheden in The Gambia, één van de armste landen in Afrika, binnen de 4 aandachtsgebieden verschillende projecten gedefinieerd. De projecten worden in een bepaalde volgorde gerealiseerd, zodat het beste duurzame resultaat behaald wordt.
  5. U kunt gebruik maken van deze kennis en kunde door een samenwerking met GFF aan te gaan.

 

Schrijft u een artikel over The Gambia of over Ontwikkelingshulp?
Informatie over onze stichting en activiteiten kunt u aanvragen via info@gambianfuturefund.com