Waarom is GFF opgericht?
In Gambia leeft het overgrote deel van de bevolking van minder dan 1 dollar per dag. En daarmee ruim onder de armoedegrens. Om deze armoede te kunnen bestrijden is goed onderwijs onontbeerlijk. GFF richt zich op het  onderwijs voor met name kinderen, zodat zij op enig moment in hun eigen levensonderhoud en dat van hun familie kunnen voorzien. GFF is opgericht om zeker te stellen dat er structureel voldoende geld beschikbaar is voor projecten die bijdragen aan de strijd tegen de armoede.
Meer informatie vindt u bij Projecten of kijk in onze Donateurwinkel.

Waarom heten jullie Gambian Future Fund?
We hebben voor een Engelse naam gekozen, zodat we internationaal gemakkelijk worden herkend. Goed onderwijs helpt de bevolking zichzelf en hun familie te onderhouden, hetgeen bijdraagt aan de bestrijding van honger en armoede. GFF richt zich op het  onderwijs voor met name kinderen, zodat zij op enig moment in hun eigen levensonderhoud en dat van hun familie kunnen voorzien.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Meer informatie vindt u bij Projecten of kijk in onze Donateurwinkel.

Hoe lang is GFF al actief?
In 2000 is als particulier initiatief in het dorp Tanji de Tanji Lower Basic School ontwikkeld. In 2008 is het particuliere initiatief omgezet in de Stichting Gambian Future Fund.
Meer informatie vindt u bij Projecten of kijk in onze Donateurwinkel.

Wat heeft de GFF nodig?
Met name financiële middelen om de zorgvuldig gekozen projecten uit te kunnen voeren.
Meer informatie vindt u bij Projecten of kijk in onze Donateurwinkel.

Waarvoor is geld nodig?
GFF heeft 4 aandachtsgebieden, te weten Onderwijs, Voeding, Gezondheid en Water & Sanitair. Binnen deze 4 aandachtsgebieden worden in overleg met lokale overheden deelprojecten bepaald. De begrotingen van deze deelprojecten staan onder de knop “Projecten”.
Meer informatie vindt u bij Projecten of kijk in onze Donateurwinkel.

Waar komt het geld vandaan?
De donaties komen van bedrijven, instellingen en particulieren.

Komt het geld goed terecht?
Ja, alle donaties en giften aan de Stichting Gambian Future Fund komen voor 100% ten goede aan de projecten. Bestuursleden zijn onbezoldigd en kosten van de controlereizen worden uit eigen middelen betaald.

Hoe worden de prioriteiten bepaald?
De ontwikkeling van de school wordt regelmatig besproken met het schoolhoofd, de ouderraad en de Village Development Committee. Juist door deze zorgvuldige afstemming met de lokale partijen worden de  deelprojecten in juiste volgorde en  kosten efficiënt gerealiseerd.

Zijn donaties fiscaal aftrekbaar?
Ja, de stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als  Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI). Op basis van deze erkenning zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.
Klik hier voor meer informatie over fiscaliteiten

Is een notariële schenking interessant voor mij?
Meestal wel. Normaal geldt bij de aftrek van een gift een drempel. Echter, een gift via een notariële akte is volledig aftrekbaar. Onze notaris kan gratis een akte voor u opstellen.
Klik hier voor meer informatie

Kan ik GFF opnemen in mijn testament?
Jazeker, nalatenschappen zijn erg belangrijk voor het werk van het Gambian Future Fund.
Wilt u hier meer over weten stuur dan een e-mail naar info@gambianfuturefund.com en één van de bestuursleden neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Klik hier voor meer informatie

Waarom heeft GFF nog geen CBF-keurmerk?
Onze stichting bestaat officieel sinds mei 2008.Om in aanmerking te komen voor een CBF keurmerk moet de aanvrager onder andere van de laatste 3 jaren de jaarverslagen overleggen. GFF overweegt in 2011 een aanvraag voor het CBF keurmerk in te dienen.

Is GFF een Nederlandse stichting?
Ja.

Hoe lang bestaat GFF?
Wij zijn sinds 2000 actief in The Gambia. De stichting bestaat sinds 2008.

Wat verdient de directeur?
Stichting GFF wordt geleid door een bestuur. De bestuursleden zijn allen onbezoldigd.

Is GFF betrouwbaar?
Ja. Alle donaties en giften komen voor 100% ten goede aan de projecten. Het geld voor een project wordt in gedeelten overgemaakt, pas nadat aan de voorwaarden is voldaan. We hebben betrouwbare lokale partners die de projecten uitvoeren. Een project wordt minimaal 1x per jaar door ons bezocht. De jaarrekeningen worden door een accountant gecontroleerd. Verder hebben we ANBI registratie en registratie bij het Ministerie van Social Welfare & Health in The Gambia.

Hoe weet ik of mijn geld goed terecht komt?
Wij hebben een ANBI registratie en registratie bij het Ministerie van Social Welfare & Health in The Gambia.

Hoeveel blijft er aan de strijkstok hangen?
Niets. De kosten voor fondsenwerving worden momenteel door de bestuursleden zelf gedragen. Mocht daar op enig moment verandering in moeten komen, dan zal het kostenpercentage voor fondsenwerving niet meer dan 10% van de inkomsten bedragen. Dit percentage ligt ruim binnen de norm van 25% die het CBF keurmerk heeft gesteld.

Hoe komt GFF aan inkomsten?
Wij werven donaties en giften bij vermogensfondsen, stichtingen, bedrijven, serviceclubs, scholen, kerken, verenigingen en particulieren. Ook werven wij subsidies bij ngo’s (niet- gouvermentele organisaties).

Wat kunnen jullie met mijn gift doen?
Een klein bedrag kan al een groot  verschil maken. Voor bijvoorbeeld  € 3,60 doneert u al een muskietennet en beschermt u een kind tegen de gevaarlijke malaria mug. In onze Donateurwinkel vindt u een uitgebreide keuze aan mogelijkheden.

Meer informatie vindt u ook bij Projecten

Waar werkt GFF?
Wij werken in The Gambia in het district Senegambia, specifiek in de community van Tanji.

Hoeveel projecten heeft GFF?
Wij kennen 4 aandachtsgebieden: Onderwijs, Voeding, Gezondheid en Water & Sanitair. Binnen deze aandachtsgebieden wisselt het aantal projecten.

Meer informatie vindt u bij Projecten of kijk in onze Donateurwinkel.

Kan ik vrijwilliger worden bij GFF?
Jazeker. Vrijwilligers zijn onmisbare krachten binnen onze organisatie. De Stichting Gambian Future Fund zoekt mensen die hun talenten, ervaring en contacten ter beschikking willen stellen en zo hun bijdrage kunnen leveren aan wat de stichting zich ten doel heeft gesteld. Creatieve en betrokken mensen die tijd en energie kunnen en willen vrijmaken om mee te werken aan de toekomst van kansarme kinderen. Dat zijn de mensen die wij zoeken.

Zenden jullie ook mensen of artsen uit?
GFF werkt in principe alleen met lokale medewerkers, omdat we het belangrijk vinden dat de mensen in hun eigen taal en cultuur het werk kunnen doen. Mede met het oog op duurzaamheid en continuïteit zenden wij daarom geen Nederlanders uit.